Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
aktualizováno: 15.04.2021 10:37:10.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22


Osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je možná pouze tehdy, pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu (potvrzením o negativním výsledku testu vydaném ZŠ), který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Testování uchazečů provede ZŠ, jejímiž jsou uchazeči žáky.

Během konání přijímací zkoušky jsou uchazeči povinni mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor.
Po stanovení definitivních podmínek konání přijímacích zkoušek ze strany ministerstva školství V ÚTERÝ 13.4. rozesíláme v těchto dnech (15. - 16.4.) pozvánky všem uchazečům.
1. Typy studia
Forma studia kód oboru název oboru bude přijato 1. kolo
Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium 90 03.05.2021, 04.05.2021
Šestileté studium 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 30 05.05.2021, 06.05.2021
Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium 30 05.05.2021, 06.05.2021
2. Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021
3. Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě v řádných termínech stanovených MŠMT ČR (uvedených v předcházející tabulce). Uchazeči budou ke zkouškám pozváni doporučeným dopisem doručeným do místa trvalého bydliště.

Během přijímacího řízení budou uchazeči vystupovat pod čísly, rovněž ve zveřejněných seznamech s výsledky (vývěsní skříňka vedle vchodových dveří, Internet) budou uchazeči uvedeni pod čísly. U každého bude kromě jeho identifikačního čísla uvedeno dosažené bodové ohodnocení, pořadí a údaj, zda byl uchazeč přijat ke studiu.
Během testování z českého jazyka a matematiky bude vstup do budovy školy umožněn pouze uchazečům o studium. Rodičům ani dalšímu doprovodu uchazečů nebude do budovy vstup povolen.

V průběhu přijímacího řízení nebudou veřejnosti poskytovány žádné informace.

4. Obsah testů

Při příjímacím řízení budou použity jednotné centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky, vypracované společností CERMAT.
Informace společnosti CERMAT k přijímacímu řízení v roce 2021 lze získat

5. Oznámení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou anonymně zveřejněny ve vývěsní skříňce vedle vchodových dveřích školy a prostřednictvím Internetu na této stránce 19. 5. 2021

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

6. Odvolání

Podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), v platném znění, je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Jídelníček
Zítra
Polévka: celerová
Hlavní jídla:
  1. vepřová pečeně, zelí, chlupaté knedlíky
Pití: sirup
Pozítří
Polévka: cizrnová
Hlavní jídla:
  1. špagety po italsku se sýrem
Pití: čaj
Další dny
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
úterý 13:50 - 14:25
středa 13:50 - 14:25
čtvrtek * 14:00 - 15:00
pátek * 12:00 - 12:40
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Nechvátal - školní klub
pondělí 11:00 - 11:45
úterý 09:00 - 09:45
středa 09:00 - 09:45
čtvrtek 11:00 - 11:45
pátek * 13:00 - 14:00
* po předchozí domluvě