Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

aktualizováno: 11.11.2019 20:16:22.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21


Termín přijímacích zkoušek nanečisto PRO VŠECHNY TYPY STUDIA je stanoven na úterý 31.3.2020. Budou se konat v budově školy od   13:30 hodin.  (prezence od 13:00). Každý uchazeč obdrží poštou písemnou pozvánku.
Přihlášky na všechny typy studia lze doručovat osobně na sekretariát naší školy, prostřednictvím ředitelství ZŠ nebo doporučeným dopisem nejpozději do 2. 3. 2020.
"Závěr o zdravotní způsobilosti" na přihlášce NEMUSÍ BÝT VYPLNĚN pro žádnou formu studia na naší škole.
1. Typy studia
Forma studia kód oboru název oboru bude přijato 1. kolo učební plány
Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium 90 14.04.2020, 15.04.2020
Šestileté studium 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium 30 16.04.2020, 17.04.2020
Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium 30 16.04.2020, 17.04.2020
2. Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
3. Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení proběhne v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě v řádných termínech stanovených MŠMT ČR (uvedených v předcházející tabulce). Uchazeči budou ke zkouškám pozváni doporučeným dopisem doručeným do místa trvalého bydliště.

Během přijímacího řízení budou uchazeči vystupovat pod čísly, rovněž ve zveřejněných seznamech s výsledky (vývěsní skříňka vedle vchodových dveří, Internet) budou uchazeči uvedeni pod čísly. U každého bude kromě jeho identifikačního čísla uvedeno dosažené bodové ohodnocení, pořadí a údaj, zda byl uchazeč přijat ke studiu.
Během testování z českého jazyka a matematiky bude vstup do budovy školy umožněn pouze uchazečům o studium. Rodičům ani dalšímu doprovodu uchazečů nebude do budovy vstup povolen.

V průběhu přijímacího řízení nebudou veřejnosti poskytovány žádné informace.

4. Obsah testů

Při příjímacím řízení budou použity jednotné centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky, vypracované společností CERMAT.
Informace společnosti CERMAT k přijímacímu řízení v roce 2020 lze získat

5. Oznámení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou anonymně zveřejněny ve vývěsní skříňce vedle vchodových dveřích školy a prostřednictvím Internetu na této stránce 29. 4. 2020

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče, potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.

6. Odvolání

Podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), v platném znění, je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Jídelníček
Dnes
Polévka: italská
Hlavní jídla:
  1. losos na másle, bramborová kaše, salát
  2. penne těstoviny s bazalkou, rajčaty a sýrem
Pití: čaj
Zítra
Polévka: zelná
Hlavní jídla:
  1. zbruf se sýrem, těstoviny
  2. černá čočka beluga se smetanou, chléb, okurek
Pití: sirup
Další dny