Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu od 9:00 do 12:00.

Výsledky přijímacího řízení

Poučení:
1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě nového rozhodnutí.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

Rozhodnutí o přijetí předáváme osobně při doručení zápisového lístku. V případě zájmu zašleme poštou.
2. Nepřijatí uchazeči

Lhůta pro podání odvolání jsou 3 pracovní dny OD DORUČENÍ ROZHODNUTÍ.


  • Detailnější informace o uchazeči si může zobrazit přihlášený rodič.
  • Přihlašovací informace jsou uvedeny na pozvánce k přijímací zkoušce.
Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu od 9:00 do 12:00.
Jídelníček
Jídelníček není připraven.
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
úterý 13:50 - 14:25
středa 13:50 - 14:25
čtvrtek * 14:00 - 15:00
pátek * 12:00 - 12:40
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Nechvátal - školní klub
pondělí 11:00 - 11:45
úterý 09:00 - 09:45
středa 09:00 - 09:45
čtvrtek 11:00 - 11:45
pátek * 13:00 - 14:00
* po předchozí domluvě