Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.
12listopad 19
Studentské vědecké stáže Otevřená věda Akademie věd ČR 2020

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům mimořádnou příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR, vyzkoušet si své znalosti a schopnosti v praxi a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké činnosti na pracovištích AV ČR. Velká část z nich také téma stáže zpracuje v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Vědecké stáže jsou určeny žákům z celé České republiky a probíhají na pracovištích v Praze, Brně, Ondřejově a dalších městech. Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2020, vždy minimálně 8 hodin za měsíc. 

Na webu www.otevrenaveda.cz lze vybírat z databáze stáží, kde najdete více než 90 témat z oblasti biologie, chemie, fyziky, techniky, astronomie, historie, archeologie, dějin umění a mnoha dalších. 

Přihlašování na stáže je možné do 30. 11. 2019. Podmínky přihlašování a více informací naleznete na webu Otevřené vědy zde.

Přečteno: 338x
Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.
Jídelníček
Jídelníček není připraven.
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
pondělí 13:40 - 14:20
úterý 08:05 - 09:45
středa * 14:25 - 15:30
pátek * 13:30 - 14:00
* po předchozí domluvě
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
Studium na Farmaceutické fakultě UK
Absolvent.cz
Registrace do zimního semestru CTM Online
 Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Nechvátal - školní klub
pondělí 11:00 - 11:45
úterý 09:00 - 09:45
středa 09:00 - 09:45
čtvrtek 11:00 - 11:45
pátek * 13:00 - 14:00
* po předchozí domluvě