Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu od 9:00 do 12:00.

Extra třída

Program Extra třída je určen pro žáky 7., 8. nebo 9. ročníků ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nacházejí zapojené školy. Program převzala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno.

Na naší škole se do tohoto projektu zapojila třída 4.A. Vybrali téma projektu : naučná historická stezka naším středověkým + novověkým centrem Znojma čili ROMÁNSKÉ UMĚNÍ + GOTIKA + RENESANCE Což obnáší připravit asi 9 zajímavých stanovišť s informačními tabulemi k určité historické památce (zůstanou trvale - po domluvě s Městským úřadem Znojmo), navíc realizovat pro mladší třídy gymnázia soutěž po této naučné historické stezce.

Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu od 9:00 do 12:00.
Jídelníček
Jídelníček není připraven.
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
úterý 13:50 - 14:25
středa 13:50 - 14:25
čtvrtek * 14:00 - 15:00
pátek * 12:00 - 12:40
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Nechvátal - školní klub
pondělí 11:00 - 11:45
úterý 09:00 - 09:45
středa 09:00 - 09:45
čtvrtek 11:00 - 11:45
pátek * 13:00 - 14:00
* po předchozí domluvě