Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Během práce na projektu žáci vyhledají a osloví pamětníka ze svého okolí, natočí s ním jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec s pomocí profesionálů vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Během práce na projektu si žáci osvojují mnohé dovednosti - umění vést rozhovor, práci s profesionální technikou, tvorbu scénáře, práci s prameny a historickými dokumenty a v neposlední řadě formou zajímavé prezentace představí svého pamětníka široké veřejnosti. Součástí projektu je odborné vedení díky koordinátorovi z organizace Post Bellum a workshopy v Českém rozhlase a s pracovníky České televize.

Letošní školní rok se projektu účastní třída 4. A víceletého gymnázia.

Jídelníček
Od nového školního roku jsme přešli na nový online systém objednávání obědů na stránkách strava.cz.
Přihlašovací údaje a odkazy přišly všem strávníkům emailem. Zde je umístěn jen odkaz na strava.cz (přímo na naši jídelnu).
Chemický elixír 2: 18.10.2023
Stand by me
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Školní poradenské pracoviště
Buď v bezpečí v kyberprostoru - sociální sítě
Webcam_trolling
Proč lidé šíří dezinformace?
Výzva #zvladni20
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Upozornění pro žáky a zákonné zástupce

Upozorňujeme všechny žáky a zákonné zástupce, že přihlašování žáků ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola! Tuto povinnost má zákonný zástupce nebo zletilý žák.

To, že student (žák) pokračuje ve studiu na střední škole, musí své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Zdravotní pojišťovně se musí oznamovat jak zahájení, tak i ukončení studia, případně přerušení či znovuzahájení, a to vždy nejpozději do 8 dnů.

Prosíme studenty a zákonné zástupce, aby se s platností od 1. 10. 2022 tímto nařízením řídili.

Kolikrát na nás dnes koukali
studenti 965
učitelé 21
rodiče studentů 193
rodiče uchazečů o studium 0
cizí strávníci školní jídelny 0
nepřihlášení návštěvníci 149
CELKEM 1328
z toho přes školní síť:
přihlášení 363
nepřihlášení 45