Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo

Státní škola s tradicí od roku 1919.

česky english deutsch
Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Během práce na projektu žáci vyhledají a osloví pamětníka ze svého okolí, natočí s ním jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec s pomocí profesionálů vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Během práce na projektu si žáci osvojují mnohé dovednosti - umění vést rozhovor, práci s profesionální technikou, tvorbu scénáře, práci s prameny a historickými dokumenty a v neposlední řadě formou zajímavé prezentace představí svého pamětníka široké veřejnosti. Součástí projektu je odborné vedení díky koordinátorovi z organizace Post Bellum a workshopy v Českém rozhlase a s pracovníky České televize.

Letošní školní rok se projektu účastní třída 4. A víceletého gymnázia.

Důležitá sdělení
Úřední hodiny o prázdninách
jsou každou středu v době od 9:00 do 12:00.
 Výchovný poradce
Mgr. Miroslava Kubíčková - kab TV ženy
tel.: 515 266 197, 732 980 089
pondělí 09:00 - 10:40, 12:50-14:00
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek * 12:50 - 14:15
* po předchozí domluvě
Gaudeamus 2020 - On-line přednáškové dny
Open Day MU Brno
Online veletrh vysokých škol
Nabídka pomoci v matematice, chemii a biologii
Letní škola sportovních technologií - VUT Brno
 Školní metodik prevence
Mgr. Alena Velebová - kabinet Bi
tel.: 515 266 180, velebova@gymzn.cz
úterý 14:30 - 15:50
středa 14:00 - 15:00
čtvrtek 12:00 - 12:40
Rada mladších - otevřený dialog středoškoláků
Studentský klub gymzn
Digitální wellbeing dětí
Kyberšikana
Digitální hygiena
Školní psycholožka
Mgr. Alena Křenecká - školní klub
akrenecka@seznam.cz
čtvrtek 13:00 - 16:00
Nenech to být

Děje se ve škole něco, co se ti nelíbí? Byl/a jsi svědkem nebo obětí šikany? Chceš něco říct nebo se na cokoliv zeptat, ale stydiš se? Dej nám o tom vědět skrze online schránku důvěry Nenech to být.

Zřizovatel: